Share This Post

Kriminalitet / SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete

Regeringen vill stärka Kriminalvårdens samarbete med ideella organisationer

Enligt regeringen finns det skäl att överväga en höjning av statsbidraget till frivilligorganisationer som arbetar återfallsförebyggande. Regeringen har därför gett Statskontoret i uppdrag att utvärdera Kriminalvårdens stöd till ideella organisationer.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar