Share This Post

Arbetsmarknad / SocialNätet-Arkiv

Regeringen sviker sitt ansvar för viktig rehabilitering

En satsning på rehabilitering kan minska antalet långtidssjukskrivna med 50 000 personer. Kostnaderna för sjukförsäkringen skulle minska med minst 4 miljarder
kronor om året och de framtida kostnaderna för
förtidspensioner med 30 miljarder. Trots det vill regeringen inte betala för rehabiliteringen. Det är dags att införa en ny rehabiliteringsförsäkring som arbetsmarknadens parter ansvarar för, föreslår förra statsrådet Anders Sundström.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar