Share This Post

Funktionshinder

Regeringen ställer för höga krav på funktionshindrade

Många personer med stora funktionshinder har aldrig haft ett riktigt arbete under hela sitt liv. Men nu blir de kallade till arbetsförmedlingen och deras fysiska begränsningar ifrågasätts. De beskriver hur de möter ett byråkratiskt system som inte tar hänsyn till deras verkliga svårigheter. De måste mötas med respekt och integritet för att kunna komma ut på arbetsmarknaden. Det skriver brukare och forskare i socialt arbete tillsammans.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar