Share This Post

Funktionshinder

Regeringen ljög om planer för handikappanpassning

Göran Persson måste svara på varför han fört handikappombudsmannen bakom ljuset, skriver Erik Ullenhag. Enligt den nationella handlingsplanen ska Sverige vara tillgängligt för alla – även funktionshindade. Men arbetet har inte nått regeringskansliet, tvärtom har man ljugit för handikappombudmannen.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar