Share This Post

Droger och beroenden / Drogpolitik / Fulltextmaterial / SocialNätet-Arkiv

Regeringen har beslutat om nya alkohol- och narkotikahandlingsplaner

Regeringen presenterar i denna proposition två nationella handlingsplaner: Nationell handlingsplan för att förebygga alkoholskador och Nationell handlingsplan mot narkotika. Syftet är att ange inriktningen för hur en förstärkning av samhällets insatser under åren 2006-2010 skall genomföras, samt för hur insatserna skall följas upp.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar