Share This Post

Psykiatri / SocialNätet-Arkiv

Regeringen fördelar över 14 miljoner kronor ur Allmänna arvsfonden

Regeringen har fördelat medel ur Allmänna arvsfonden till ett flertal projekt. Bland annat skall ett projekt utveckla en webbsida med information om var och hur man kan få stöd och hjälp i frågor som rör psykiska besvär, ett projekt syftar till att stärka invandrarkvinnor med reumatism, ett annat projekt skall ge anpassad utbildning som ger kompetens i att vara kooperatör i sociala arbetskooperativ.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar