Share This Post

Funktionshinder / SocialNätet-Arkiv

Regeringen beslutar om strategi för funktionshinderspolitiken

Regeringen beslutade torsdagen den 16 juni en strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken under 2011-2016. Strategin presenterar politikens inriktning, med konkreta mål för samhällets insatser och hur resultaten ska följas upp inom nio prioriterade områden, bl.a. arbetsmarknadspolitiken, utbildningspolitiken, socialpolitiken och transportpolitiken.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar