Share This Post

Godman & förvaltare / Metoder / Socialt arbete

Rättssäkerhetsprojektet – metodboken

Modellkommunernas erfarenheter har resulterat i en metodbok och RFS förhoppning är att fler kommuner ska inspireras att pröva på detta arbetssätt. Metodboken kan ses som en självinstruerande hjälpreda. Metodboken kan laddas ner som pdf-fil eller beställas av RFS.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar