Share This Post

Äldre / Okategoriserade

Rättssäkerhet för äldre inom äldreomsorgen

Den enskildes rättssäkerhet är central inom äldreomsorgen. I lagar, förordningar och föreskrifter finns flera bestämmelser som ska stärka enskildas ställning och tillförsäkra dem särskilda rättigheter. Bestämmelserna finns främst i socialtjänstlagen och förvaltningslagen.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar