Share This Post

Psykiatri

Rättspsykiatrisk vård, utvärdering – omvärdering

Syftet med denna undersökning, som presenteras av Socialstyrelsen, är att beskriva vilka som får rättspsykiatrisk vård samt vad som händer efter vårdens avslut. Sudien ger en förhållandevis pessimistisk bild av utfallet av den psykiatriska vården.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar