Share This Post

Barn och ungdom

Rättsprocess hjälper sällan barnen

Det behövs ett nytt sätt att arbeta med människor som begått sexuella övergrepp mot barn där fokus inte är rättsligt utan att sätta stopp för övergreppen. Det skulle kunna hjälpa många barn som idag står utan skydd, skriver Paula Heljestrand, Jan Pilotti och Lars Westerström.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar