Share This Post

Socialt arbete

Rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen

De nya bestämmelserna gäller när socialnämnden inte verkställer sina egna gynnande beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen. Bestämmelserna omfattar alla former av bistånd inom individ- och familjomsorgen, handikappomsorgen och äldreomsorgen. Ändringarna trädde i kraft den 1 juli 2006.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar