Share This Post

Funktionshinder

Rapporteringsskyldighet av ej verkställda beslut enligt LSS

Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen med förslag till ändringar i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Förslagen syftar till att stärka rättssäkerheten för personer som beviljats insatser enligt lagen och att förbättra förutsättningarna för en intern och extern uppföljning av de beslutade insatserna.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar