Share This Post

Behandlingsarbete

Rapport:Behandling mot opiatmissbruk

Handbok med kommentarer till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2004:8) om läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar