Share This Post

Kriminalitet

Rapport: Våldsbrott mot barn

Polisens resurser att utreda våldsbrott mot barn skiljer sig kraftigt mellan olika län och antalet polisanmälningar som varje barnutredare hos polisen har varierar mellan 20 och 94 fall per år. Hur påverkar det barnets rättssäkerhet?

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar