Share This Post

Behandlingsarbete

Rapport: Metadonregistret

Registret över patienter som fick metadonbehandling lades ner i och med utgången av 2004 när regleringen av vilka som kunde få behandlingen ändrades. Registret kom till 1989 och har nu överlämnats till Riksarkivet.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar