Share This Post

Placerade barn

Rapport: Kontaktfamiljsuppdraget i norrkommunerna i Stockholms län

Denna rapport beskriver det arbete som genomfördes av en grupp kontaktsekreterare från femton norrortskommuner i Stockholms län, under ledning av en medarbetare från FoU Nordost. Gruppen träffades månatligen under ett års tid i syfte att gemensamt utforska hur insatsen kontaktfamilj kan beskrivas och förstås. Sammanfattningen hittas längre ner på sidan.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar