Share This Post

Socialt arbete

Rapport: Hot och våld mot kriminalvårdens personal

En relativt stor del av Kriminalvårdens personal har någon gång utsatts för hot och trakasserier från intagna. För att minska utsattheten behövs ett tydligt regelsystem som tillämpas enhetligt så att alla vet vad som gäller.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar