Share This Post

Barns villkor

Rapport från Rädda Barnen om barnfattigdom i Sverige

Rapporten visar att barn till ensamstående löper tre gånger högre risk att växa upp i ekonomisk utsatthet än barn med samboende föräldrar.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar