Share This Post

Fulltextmaterial / Samverkan & Biståndsbedömning

Rapport: Att stärka yrkesrollen för biståndsbedömare

Projektets syfte var följande: Att stärka yrkesrollen biståndsbedömare inom socialtjänstens äldreomsorg så att kompetens kan behållas i framtiden. Att öka förutsättningarna till framtida rekrytering genom att skapa goda förutsättningar att utöva yrkesrollen. Att under projektet bygga upp ett nätverk som efter projektets avslutande ska ingå som ett permanent inslag i det yrkesverksamma stöd som ingår i anställningen.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar