Share This Post

Socialt arbete

Radioleaks utmanar medierna i Sverige:Sveriges Radios satsning på Radioleaks bidrar till att sociala problem uppmärksammas

Medierna i Sverige behöver använda sig av mer krypterad information och inte vara så försiktiga med att ta emot tips från medborgarna. Sveriges Radios satsning på Radioleaks där medborgare kan lämna tips genom en krypterad tjänst är väl värd att följa. Tillsammans med meddelarfriheten borde detta kunna bli ett stort genombrott vilket bland annat kan gynna det sociala arbetet i samhället. Det är hög tid att missförhållanden på äldreboenden, gruppboenden och andra maktmissbruk kan komma fram i ljuset. Sveriges Radios strategi blir därför spännande att följa skriver Jörgen Lundälv och Per-Olof Larsson, båda funktionshinderforskare vid Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet.

Sveriges Radio lovar medborgarna ett förstärkt källskydd när de annonserar om sin nya tips-kampanj som de benämner för Radioleaks. Nu vill journalisterna inom public serivce-radion i Sverige få fler tips som kan avslöja flera missförhållanden för utsatta samhällsgrupper i samhället. Kampen om de s.k. guld-källorna har nu stegrats. Medierna är beroende av tipsare och det finns tidningar idag som betalar pengar för stora tips. Hur stora tipspengarna i praktiken är finns det nog ingen som kommer att få veta. Kampanjen Radioleaks garanterar tipsaren att han eller hon kan lämna tipsen utan att uppgifter röjs om vem som är tipsaren. En krypterad tjänst på webben kommer att svara för att integriteten kan upprätthållas.

Är det säkert?

Men hur säkert är det då att lämna information till Sveriges Radio? Är det lika säkert som att lämna uppgifter till en kvällstidning eller nyhetsbyrå? På sin hemsida skriver Sveriges Radio följande: Radioleaks är byggt, så att innehållet som skickas till oss är krypterat, men tänk på att inget system är helt säkert. Din säkerhet som källa beror i hög grad på hur du själv agerar, på vilket sätt du väljer att lämna informationen. Inget system kan väl vara hundraprocentigt säkert och alla har inte tillräckligt med kunskap om hur man gör. Frågan är om medborgarna vet om hur de kan klaga på medierna idag. Hur många känner till Allmänhetens pressombudsman och Myndigheten för radio och tv?

Skuggsida eller solsida?

Ibland är journalister och medierna alldeles för försiktiga och till och med orutinerade att ta hand om tips från allmänheten. Frågan är om alla medborgare känner till hur dom ska kunna lämna tips? Exempelvis många äldre människor och personer med psykiska funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa drar sig för att klaga i samhället. Det finns en kompakt tystnad om de här grupperna. Det måste finnas en hjälp för de här grupperna in i medierna. Vi tror att någon måste aktivt hjälpa dem att nå offentligheten. Vi menar att journalistiken i Sverige har fått en slagsida åt flärd, glamour och kändisskap istället för att undersöka utsattheten för de människor som befinner sig på skuggsidan och inte på den omtalade solsidan.

JÖRGEN LUNDÄLV
Universitetslektor i socialt arbete
Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet

PER-OLOF LARSSON
Funktionshinderforskare
Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar