Share This Post

Kriminalitet / Socialt arbete

Rådgivning om sociala och ekonomiska rättigheter

Den ideella organisationen SER erbjuder socialjuridisk rådgivning till människor som inte har råd att anlita juridisk expertis för att kunna tillvarata sina sociala och ekonomiska rättigheter. Rådgivningen bedrivs ideellt i rådgivningsteam av erfarna socionomer tillsammans med blivande socionomer och kan därför erbjudas kostnadsfritt till de rådsökande. Förutom den individuella rådgivningen ingår i uppdraget även informations- och påverkansarbete.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar