Share This Post

Funktionshinder / SocialNätet-Arkiv

Råd om syn- och hörselskadade elever

Lärare känner inte alltid till hur olika funktionsnedsättningar hos elever påverkar deras inlärning. Dessa elevers rätt till likvärdig utbildning är därmed inte säkrad, konstaterar Skolinspektionen i en granskning av skolsituationen för elever med funktionsnedsättningar. Granskningen är gjord vid 24 grundskolor.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar