Share This Post

Ekonomi / Fulltextmaterial / Innovationer, Kvalitet & utvärdering / Socialt arbete

Publikation om välfärdsteknologi och ekonomi

I vår nya publikation visar vi på hur välfärdsteknologin kan fungera som ett effektivt ekonomiskt redskap. Det finns många exempel från de nordiska länderna där betydande resurser har frigjorts i den offentliga sektorn tack vare framgångsrik implementering av välfärdsteknologi.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar