Share This Post

Bostad / Psykiatri / SocialNätet-Arkiv

Psyksjuka får inget hem utan hot

Ett tiotal psykiskt sjuka personer i Skåne har inte fått något eget hem förrän länsstyrelsen hotat med vite. I alla de tio fallen är det Malmö kommun som brutit mot Lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS).

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar