Share This Post

Psykiatri / SocialNätet-Arkiv

Psykpatienter ska göra vården bättre

Psykiskt sjuka ska utbildas för att hjälpa forskarna i deras arbete. 20 personer med psykiska funktionshinder ska få betalt för att sitta med i ett så kallat brukarråd vid ett nytt forskningscenter i Lund. Syftet är att överbrygga det gap som i dag finns mellan teori och praktik inom den psykiatriska vården.

Share This Post