Share This Post

Metoder / Psykiatri

Psykoterapeututbildningarna i Sverige är helt nödvändiga

Psykoterapeututbildningarna står som garanti för kontinuerlig psykoterapeutisk kunskapsutveckling och är därför helt nödvändiga. Psykoterapeutprogrammet är den enda utbildning som erbjuder en vetenskapligt förankrad och fördjupad bred psykoterapeutisk kompetens. Vill man arbeta psykoterapeutiskt så är det psykoterapeutprogrammet man bör gå.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar