Share This Post

Diagnoser / Okategoriserade

psykosR – Projektet bättre psykosvård

Bland innehållet:
-Nya vindar – Psykosregistret av idag
-Vad är IMR och praktiska erfarenheter av IMR
-Delat beslutsfattande – jämbördiga parter, går det?
-Projektet Bättre Psykosvård på Facebook
-Individual Placement and Support (IPS) och varför det funkar
-Vad vill vi ska hända med psykosvården i Sverige?

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar