Share This Post

Psykiatri / SocialNätet-Arkiv / Suicidalitet

Psykofarmaka ökar risken för självmordstankar bland unga

Förskrivningen av antidepressiva läkemedel till barn och unga fortsätter stadigt uppåt. Mellan år 2005 och 2015 har den fördubblats enligt nya siffror från läkemedelsverket som SVT tagit del av. Samtidigt visar vetenskapliga studier att risken för våld och självmordstankar ökar just ungdomar som äter den här typen av psykofarmaka.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar