Share This Post

Barn och ungdom / SocialNätet-Arkiv

Psykiska ohälsan ökar kraftigt

Barnombudsmannen (BO) har tillsammans med Vårdförbundet, Sveriges Psykologförbund och Akademikerförbundet SSR gjort en enkätundersökning bland skolsköterskor, skolpsykologer och skolkuratorer.
Rapporten visar att hälsotillståndet hos flickor och pojkar i skolan har försämrats markant de senaste tio åren. Det som har ökat mest är depressioner, ätstörningar, övervikt, ångeststörningar, tinnitus, allergier och astma.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar