Share This Post

Ekonomi / Hälsa i arbetslivet / SocialNätet-Arkiv / Stress och utbrändhet

Psykisk ohälsa befaras öka

Mer än hälften av landets företag bedömer att långtidssjukskrivningarna kommer att öka under nästa år. Sex av tio tror att ännu fler kommer att drabbas av psykiska besvär. Kostnaderna beräknas öka med 2,8 miljarder kronor.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar