Share This Post

Migration / SocialNätet-Arkiv

Psykiatrisk vård till asylsökande minskar

Asylsökande har större behov av sjukhusvård än den bosatta befolkningen. Detta gäller även inom den psykiatriska vårdenr. Vårdutnyttjandet inom psykiatrin har dock minskat med 30 procent jämfört med 2004.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar