Share This Post

Psykiatri / SocialNätet-Arkiv

Psykiatrisk vård flyttas ut

Trycket mot akutsjukhusen i Stockholm ökar samtidigt som vårdplatserna blir färre. För att frigöra sängplatser ska delar av den psykiatriska slutenvården flyttas ut till närsjukhusen. Planerna väcker stor oro bland personal och patientföreningar.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar