Share This Post

Arbete med familjer

Psykiatrinätverket Barn som anhöriga

Psykiatrinätverket; Barn som anhöriga – är för närvarande en arbetsgrupp med personer från olika organisationer och verksamheter som verkar för att ett nationellt nätverk ska bildas för professionella som i sitt arbete möter barn till föräldrar med psykisk ohälsa.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar