Share This Post

Böcker / Okategoriserade / Psykiatri

Psykiatrin, tvånget och lagen. En lagkommentar i historisk belysning


Psykiatrin, tvånget och lagen

ID: 2269060188
Författare: Lars Grönwall och Leif Holgersson
Förlag: Norstedts Juridik
ISBN: 978-913911378-2
Språk: svenska
Utgivningsår: 2014

Den psykiatriska vården har genomgått stora förändringar från äldre tiders hospital fram till våra dagars satsningar på frivillighet och öppenvård och på kortvariga frihetsberövanden inom den slutna vården. Psykiatrin, tvånget och lagen redogör i lagkommentarens form för 1991 års lagar om psykiatrisk tvångsvård, rättspsykiatrisk vård och rättspsykiatrisk undersökning. Boken inleds med en historisk beskrivning av utvecklingen inom den psykiatriska tvångsvården och efter en översiktlig beskrivning av den allmänna hälso- och sjukvårdslagstiftningen redovisas sedan ingående de tre psykiatriska tvångslagarna samt reglerna i brottsbalken om behandlingen av psykiskt störda lagöverträdare.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar