Share This Post

Psykiatri / SocialNätet-Arkiv

Psykiatrer tror att larmbågar stigmatiserar patienterna

Prominenta psykiatrer anser att införandet av larmbågar skapar en dyrköpt och dessutom falsk trygghet.

Den första oktober i år trädde en lagförändring i kraft som gör det möjligt att införa inpasseringskontroller inom psykiatrin och rättpsykiatrin. Det kan innebära kroppsvisitering eller larmbågar och syftet är förhindra att olämpliga föremål som vapen eller droger kommer in på avdelningarna.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar