Share This Post

Människohandel / Sexuella övergrepp

Prostitution och människohandel för sexuella ändamål – utbildningsmaterial

Omfattningen av prostitution och människohandel är svår att fastställa eftersom det till stor del är dolda företeelser. Det är viktigt att se bortom de stereotypa föreställningarna om vilka personer som säljer sex eller vilka som är utsatta för människohandel. Socialstyrelsen har två utbildningsmaterial om prostitution för personal i socialtjänst, hälso- och sjukvården och på ungdomsmottagningar. Det ena är inriktat på barn och unga, det andra på vuxna.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar