Share This Post

Funktionshinder / SocialNätet-Arkiv

Proposition: Personlig assistans och andra åtgärder för ökad kvalitet och trygghet

– Regeringen har beslutat om en proposition med förslag om att stärka kvalitet, tillsyn och kontroll av personlig assistans och LSS. Två viktiga delar i förslagen är att barnperspektivet i LSS stärks och att en försöksverksamhet kring meningsfull sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder ska genomföras. Detta säger äldre- och folkhälsominister Maria Larsson.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar