Share This Post

Arbete och sysselsättning / Habilitering och rehabilitering / Hälsa i arbetslivet / Sjukförsäkring / SocialNätet-Arkiv

Projektverksamhet och utvärdering av nya former av arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser

Regeringen uppdrar åt Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen att gemensamt initiera projekt för att pröva arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser i enlighet med arbetsmetoden Supported Employment. Målgruppen för insatserna är unga med aktivitetsersättning.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar