Share This Post

Psykiatri

PRIO-bloggen – Plan för riktade insatser inom psykisk ohälsa

Här bloggar Anders Printz, som samordnare för statens insatser inom psykisk ohälsa. Bloggen är i första hand till för den som arbetar med att åstadkomma konkreta förändringar för människor med psykisk ohälsa.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar