Share This Post

_center_content / Ångest / Barn och unga / Barn och ungdom / Barn och ungdom - Psykisk hälsa / Okategoriserade / Psykiatri / Psykisk ohälsa / Självskadebeteende / Socialt arbete och hälsa / Stress och utbrändhet / Suicidalitet

Preventiva metoder minskar psykisk ohälsa hos barn och deras föräldrar

Förebyggande program har positiva effekter för personer som är i riskzonen för psykisk ohälsa – även för personer som ännu inte identifierats med riskfaktorer eller symptom. Det enligt forskning vid Umeå universitet, där man utvärderat förebyggande föräldraprogram och program för högstadieelever med målet att motverka psykisk ohälsa.

För att läsa mer om forskningen klicka här.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar