Share This Post

Äldre / Arkiverade-Poster / Innovationer, Kvalitet & utvärdering

Archived: Prestationsersättning till särskilda boenden för äldre – erfarenheter och tips från tre kommuner.

Ett prestationsbaserat ersättningssystem för särskilda boenden inom äldreomsorgen kan ha flera syften – t.ex. att få en mer behovsstyrd resursfördelning, att utgöra ett led i en konkurrensutsättning och/eller att stödja valfrihetssystem. I skriften beskrivs hur prestationsersättningar för särskilda boenden har utformats i några kommuner och vilka erfarenheter de har gjort.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar