Share This Post

Försörjningsstöd / SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete

Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2015

Med anledning av att Räkenskapssammandraget (RS) för 2013 är färdigt så gör vi en ny prognos för utfallet i LSS-utjämningen för 2015. Ett komplett RS, även om korrigeringar fortfarande kan förekomma, ger ett betydligt bättre underlag för beräkning av LSS-utjämningen.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar