Share This Post

Kriminalitet

Polisen måste ta hot på allvar

De flesta polismyndigheter saknar rutiner för hot- och riskbedömningar för våld mot kvinnor. I stället ges rådet att återkomma då något konkret har hänt. Polisens arbete måste förändras, skriver Angela Beausang, Roks, och Magnus Lindgren, Stiftelsen Tryggare Sverige.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar