Share This Post

Barn och ungdom / SocialNätet-Arkiv

Pojkar i invandrarfamiljer mest drabbade av psykbesvär

Nationella undersökningar av barns psykiska hälsa bör göras vart tredje år bland alla elever i årskurs 6 och 9. Det föreslår Socialstyrelsen i en rapport till regeringen efter alla larmrapporter om ökande psykisk ohälsa bland barn. En pilotstudie som Socialstyrelsen genomfört bland 10 000 barn gjort visar att flickor har psykosomatiska besvär dubbelt så ofta som pojkar. Sådana besvär är också dubbelt så vanliga bland pojkar med utlandsfödda föräldrar som bland barn till svenskfödda.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar