Share This Post

Utredning och insats

PM Skyddsutredningar avseende barn

I promemorian föreslås att en ny lag om skyddsutredningar avseende barn skall införas. Lagen innebär att utredningar skall genomföras om ett barn avlidit till följd av brott eller det annars finns särskilda skäl (skydds utredningar).

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar