Share This Post

Arbetsmarknadsåtgärder / Okategoriserade

Plusjobben klokaste sättet att förhindra utslagning

Global konkurrens pressar arbetsmarknaden, men bara sänkta löner löser inte arbetslösheten. Arbetsgivares svar på frågan hur låga löner som krävs för att anställa vissa grupper väcker oro. Därför behövs offentliga extrajobb för en liten del av arbetskraften, skriver Gunnar Wetterberg.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar