Share This Post

Psykiatri / SocialNätet-Arkiv

Personligt ombud – effektivt stöd som bör säkras med lag

Reformen med Personligt ombud (PO) har varit av mycket stort värde för personer med psykiska funktionshinder. Ombudens stöd har påtagligt förbättrat både hälsan och den sociala situationen. Även samverkan kring klienten har underlättats och bemötandet förbättras. Det konstaterar Socialstyrelsen i sin uppföljning av reformen. Sveriges kommuner och landsting tycker att ombuden är bra, men vill inte ha lagstiftning.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar