Share This Post

Psykiatri / SocialNätet-Arkiv

Personlighetsstörda farligare än psykiskt sjuka

Dagens Nyheter rapporterar att det dödliga våldeti nte har ökat på grund av att slutenvårdsplatserna i psykiatrin minskat. I stället är det personer med antisociala drag och personlighetsstörningar som är farliga, säger Gunnar Kullgren, professor i rättspsykiatri vid Umeå universitet.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar