Share This Post

Socialpolitik / Socialt arbete

Personalen bäst på att utveckla välfärden

Bland de som jobbar i vården, skolan och omsorgen finns ett enormt kunnande och engagemang. Men i Sverige idag tas inte deras kompetens till vara fullt ut. Allt för ofta styrs de av detaljregleringar och marknadssystem eller av budgetkrav från ägare som vill maximera vinsten.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar